Táborový řád

Chaire je křesťanský tábor. Smyslem tábora je ukazovat dětem morální a duchovní hodnoty a tyto jim různými způsoby předávat. Představeným tábora je hlavní vedoucí v úzké spolupráci s knězem. Jemu podléhají ostatní složky tábora: vedoucí, instruktoři, zdravotník, kuchyně, rádci a táborníci. Táborníci jsou rozděleni do družin podle rozhodnutí vedoucích. V jejich čele stojí rádce spolupracující s vedoucím tábora.


Program dne

1. Denní program začíná budíčkem. Táborník se převlékne do plavek a čeká na signál. Po něm nastoupí všichni kromě nemocných v družinkách na rozcvičku. Cvičí se i za deště, ale rozcvička se zkrátí. Po rozcvičení se táborník ponoří po krk do vody v potoce. Důkladně se osuší a ihned se převlékne do suchého.

2. Za slunečného počasí si pověsí spacák, plavky i ručník za stan k provětrání. Všichni jdou vykonat základní hygienu, ustelou si lůžko, uklidí stan a jeho okolí a čekají na prohlídku pořádku.

3. Snídaně i ostatní jídla probíhají po družinách. Po jídle si každý pečlivě myje nádobí (ešus, příbor, hrneček), utře jej a uloží na určené místo. Pověření členové družinky uklidí stůl.

4. Po snídani následuje nástup ohlášený třemi signály. První = převléci se do táborového úboru, druhý = nastoupit podle družin na táborovém náměstíčku, třetím signálem začíná vlastní nástup. Ostatní signály a povely, které táborník zná, jsou uvedeny v táborovém zápisníku.

5. Během táborového dne je slavena mše svatá. Dopolední program je ukončen modlitbou Anděl Páně. Po obědě následuje polední volno. Táborník může navštívit některý z poledních klubů (např. výtvarný, hudební, hry... ) nebo odpočívat, psát dopisy, prát si prádlo apod.

6. Každý den je po odpoledním programu kondiční cvičení, jehož součástí je kondiční běh. Délka běhu je odstupňována podle věku (mladší-starší). Po něm se jdou vždy všichni táborníci umýt.

7. Následuje večerní volno. Po večeři začíná večerní nástup. Na další program se táborník teple obleče. Celý den je zakončen společnou modlitbou. Po vykonání základní hygieny začíná na zatroubení večerka. Od večerky až do budíčku zachovává táborník noční klid. Na spaní si bere každý oblečení k tomu vyhrazené (pyžamo).

8. Noční hlídku tvoří dvojice táborníků, střídající se po 1,5 hodině. Chovají se tiše, procházejí areálem tábora a v případě nebezpečí uvědomí noční pohotovost.

Obecná ustanovení

1. O zdraví táborníků pečuje ustanovený zdravotník. Pokud se někdo cítí nemocen nebo i při sebemenším úrazu, nahlásí to vedoucímu nebo přímo zdravotníkovi, který se stará i o pravidelné vydávání léků. Platí to i v noci.

2. Jídlo mají táborníci 5x denně: snídani, oběd, večeři a dvě svačiny. Ve stanu se nesmí přechovávat jídlo, které se může zkazit.

3. Táborník chodí v areálu tábora na záchod pouze na vyhrazené WC, nikoliv za stan (platí to i v noci). Po použití WC si umyje ruce mýdlem.

4. Táborník se obléká dle činnosti a počasí. Jakmile teplota přesáhne 15°C, táborník nosí krátké kalhoty a krátký rukáv. Do uzavřených bot si vždy vezme ponožky. Sandály bez pásky přes patu (tzv. „nazouváky“) nejsou povoleny z důvodu nebezpečí úrazu.

5. Do kuchyně, prostor vedoucích, na marodku a do cizích stanů je bez povolení vstup zakázán.

6. Během dne střeží tábor hlídka zdržující se u vchodu do tábora. Zapisuje návštěvy, příchody a odchody z tábora. Bez souhlasu vedoucích nesmí nikdo opustit areál tábora a také se nikdo nejde bez doprovodu koupat do potoka.

7. Bez svolení vedoucího je zakázána jakákoliv manipulace se zápalkami a ohněm. Ve stanech se smí používat pouze baterka, ne svíčka. Také je ve stanu zakázáno používat jakékoli spreje – včetně deodorantů (ničí impregnaci celty).

8. Protože se chceme na několik dní tábora oprostit od každodenních věcí a přiblížit se více přírodě a druhým, nebude táborník vůbec používat mobilní telefon, walkman diskman, ipod a podobné věci, tudíž je nebude na tábor ani vozit. Bude-li mobil někdo nezbytně potřebovat na cestu, po příjezdu na tábor jej odevzdá hlavnímu vedoucímu, který jej po dobu tábora uschová. V případě potřeby mohou rodiče kontaktovat hlavního vedoucího. Táborníci mohou též případně požádat hlavního vedoucího o zavolání z táborového telefonu.

9. Během doby pobytu dítěte na táboře nejsou dovoleny návštěvy rodičů, příbuzných ani kamarádů z důvodu stesku ostatních dětí a narušení programu celého tábora.

10. Je přísně zakázáno na táboře kouřit, pít alkohol nebo používat a přechovávat návykové látky. V případě nedodržení viz bod 11.

11. Při závažném porušení táborového řádu musí táborník opustit tábor a bude předán rodičům bez nároku na vrácení peněz.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Přihlašování na Chaire 2024