Proběhl dětský tábor 2011

Na přelomu července a srpna tohoto roku (24. července až 6. srpna 2011) se na samotě Březovka u Klášterce nad Orlicí uskutečnil již sedmý ročník dětského tábora Chaire. Tábora se zúčastnilo 28 dětí ve věku od 9 do 14 let, šest instruktorů, deset vedoucích a tým výtečných kuchařek. Vedoucím tábora byl již počtvrté Mgr. Mirek Nedorostek. Během tábora nedošlo k vážnějším úrazům, a také kontrola hygieny neshledala žádné závady.


Námětem letošního tábora byla celotáborová legenda zasazená do rozvíjejích se Spojených států amerických 30. let 20. století, v níž táborníci museli tváří v tvář mnoha nebezpečím prokázat, že opravdu stojí na straně práva, dobra a spravedlnosti.

Jako každý rok, i letos byl tábor zaměřen na všestranný osobnostní rozvoj jak po fyzické, tak i po duševní a duchovní stránce. Nemalá pozornost byla věnována také týmové práci ve družinkách a v prostředí celého tábora.

Dostalo se nám velké cti v podobě návštěvy královéhradeckého sídelního biskupa Mons. Jana Vokála, pomocného biskupa Mons. Josefa Kajneka a sídelního biskupa brněnského Mons. Vojtěcha Cikrle, kteří v úterý 26. července navštívili nečekaně tábor a seznámili se s jeho průběhem a táborníky.

Pořádání tábora letos podpořilo finančně statutární město Hradec Králové, město Horní Jelení a Biskupství královéhradecké. Děkujeme i dalším dárcům, mezi nimi zvláště Hvězdárně a planetáriu Hradec Králové, která velkoryse zapůjčila na dobu konání tábora triedr k pozorování noční oblohy.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Přihlašování na Chaire 2024