O táboře

Dětský tábor «Chaire» navazuje na dlouholetou tradici dětských táborů Radost a Archa. Od roku 2005 pořádá každoročně skupina mladých vedoucích a instruktorů dvoutýdenní stanový tábor pro 30-40 dětí. V posledních letech se táborovým domovem stala samota Březovka u Klášterce nad Orlicí. Tábor je určen pro děti od 3. do 9. třídy. Program plný her, práce, dobrodružství a modlitby připravuje více než tucet vedoucích a instruktorů. Pořadatel tábora, sdružení Aliquantulum, je členem České rady dětí a mládeže.

Cílem tábora je utužit děti i vedoucí po tělesné i duchovní stránce, proto běžnou součást táborového programu budou kromě celotáborové hry s legendou tvořit také takové lahůdky jako ranní rozcvička, mytí ve studené vodě, získávání rozličných dovedností (tábornictví, hudba, sport, křesťanství, ...), táborové ohně, kondiční cvičení, modlitba a tvořivost. Na táboře je přítomen kněz, zdravotník a výborní kuchaři.

Název tábora «Chaire» je odvozen z prvních slov andělského pozdravení v řečtině, které podle Lukášova evangelia začíná právě Chaire Maria, »Zdrávas, Maria«. Toto slovo však neoznačuje jen pozdrav, ale také výzvu k radosti:»raduj se«. Právě k radosti, štěstí a blaženosti je koneckonců každý člověk povolán a k tomuto poslednímu cíli člověka chce náš tábor poukazovat.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Přihlašování na Chaire 2024